Wdrożenie systemu 5S ma za zadanie zmniejszyć straty przedsiębiorstwa, powstałe w wyniku ogólnie pojętego marnotrawstwa. Innymi słowy, może przynieść konkretne oszczędności. Zaraz zobaczysz jakie, na przykładzie firmy produkującej automatykę przemysłową. Niezależnie od przedmiotu działalności, w każdym procesie produkcyjnym wynikami działań powinny być wartości dodane, a więc czynności wytwarzające wyrób. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z muda, co według japońskiej filozofii oznacza stratę dla organizacji oraz wzrost kosztów. W Drodze Toyoty przeczytamy o siedmiu rodzajach strat:

  1. Nadprodukcja – wytwarzanie zapasów, na które nie ma zapotrzebowania, które pochłaniają zasoby, powierzchnię magazynową oraz dodatkowe koszty;
  2. Czekanie – operatorzy czekają na materiał, a czas przeznaczony na pracę mija, powodem tej straty najczęściej są wąskie gardła, występujące w procesach produkcyjnych;
  3. Zbędny transport – niepotrzebny transport międzyprocesowy;
  4. Nadmierne lub nieprawidłowe przetwarzanie- zapewnianie jakości wyższej niż konieczna, brak technologicznych i ekonomicznie uzasadnionych procedur przetwarzania;
  5. Nadmierny stan zapasów – zwiększone koszty magazynowania, starzenie się produktów, chaos;
  6. Zbędne czynności – niewłaściwie wyposażone stanowiska pracy zmuszają operatorów do szukania narzędzi, czas pracy mija na chodzeniu wokół stanowiska pracy;
  7. Wady – naprawy i przeróbki wytworzonych wadliwych wyrobów, koszt utylizowania wyrobów z defektami;
Jak wdrożenie 5S może się przełożyć na oszczędności?

Popatrz, jakie były powody i efekty wdrożenia 5S w firmie produkującej automatykę przemysłową. Analiza przyczyn opóźnień realizacji zleceń przyniosła zaskakujące wnioski. Okazało się, że czas pracy operatorów był marnowany z prozaicznych powodów.

Ile oszczędności przyniósł 5S

Twoja Firma potrzebuje oszczędności i standardów? Zacznij od kontaktu ze mną. Wdrożenie 5S nie musi oznaczać ogromnej inwestycji i kosztów. Najlepsze i najtrwalsze efekty uzyskuje się dzięki podejściu kaizen: ewolucja zamiast rewolucji.

Literatura:

K. Liker, Droga Toyoty, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.

S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, OnePress, Helion 2002.