W nawale codziennych zadań czasem trudno dostrzec, ile pieniędzy traci przedsiębiorstwo na skutek złej jakości. Te koszty to na przykład przestoje związane z brakiem informacji czy surowca, to nieergonomiczny układ stanowisk pracy, to także reklamacje od klientów. Druga Kaizen Inspiracja “Wykorzystanie mocy” dotyczy również zgłoszeń od klientów. W wielu przypadkach to właśnie głos klienta, a więc reklamacja, powinien być wysłuchany w pierwszej kolejności w procesie doskonalenia. Firma, której dotyczy poniższy przykład, produkuje między innymi łóżka dziecięce w wielu wariantach.

KaizenInspiracja wykorzystanie mocy

KaizenInspiracja wykorzystanie mocy

Dotychczasowe doświadczenia pokazują mi, jak ważna jest komunikacja w organizacji. Jej brak powoduje, że nawet najlepsze pomysły nie mają szans na realizację. Kluczowy w doskonaleniu jest dialog. Warto, by zainteresowane strony otwarcie mówiły o swoich potrzebach. Tylko w ten sposób można wypracować standardy, które w najwyższym stopniu zapewniają osiąganie celów. Stworzenie atmosfery opartej na dialogu to zadanie dla wszystkich pracowników, lecz szczególnie dla kadry zarządzającej. Warto podejść do problemów maksymalnie konstruktywnie, a wszelkie nieporozumienia w zespole wyjaśniać na bieżąco, także poprzez właściwie sformułowaną informację zwrotną.

Dialog to jeden z “miękkich” filarów kaizen, nieczęsto omawiany w literaturze. Wszak zdaje się być oczywisty, lecz w praktyce bywa trudno osiągalny. Każdy pracownik ma inny styl pracy, charakter, przyzwyczajenia. Do tego dochodzą interakcje w grupie i codzienne konflikty. Jak temu zaradzić? Chętnie pomogę, istnieją sprawdzone sposoby, zapraszam do kontaktu.