Blog

ISO 9001 i kaizen: jakościowa hybryda

Proponuję sprostać wymaganiom nowej „dziewiątki” w 4 prostych krokach: KROK 1: analiza kontekstu organizacji oraz wpływu stron zainteresowanych KROK 2: podejście procesowe i cele KROK 3: zarządzanie ryzykiem KROK 4: zarządzanie zmianą Wdrożenie tych kroków ma...

read more

5S w 5 dni – samodzielne i skuteczne wdrożenie 5S

Zapadła decyzja o wdrożeniu 5s i co dalej? Zrobimy to sami czy ktoś nam pomoże? Ile mamy na to pieniędzy, ile czasu to zajmie..? Czy zrobimy to dobrze..? Te i inne pytania pojawiają się przy każdej większej zmianie, a taką jest również wdrożenie 5S. Ile firm tyle...

read more

Kaizen Inspiracja – wykorzystanie mocy

W nawale codziennych zadań czasem trudno dostrzec, ile pieniędzy traci przedsiębiorstwo na skutek złej jakości. Te koszty to na przykład przestoje związane z brakiem informacji czy surowca, to nieergonomiczny układ stanowisk pracy, to także reklamacje od klientów....

read more